ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค
หมวดหนังสือ
 
   
เว็บลิงค์


Top Download


  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 14
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 1,579,108
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
ทำความรู้จัก โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์
การนำวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทย
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560 - 2579)
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายวัน
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทย
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558
อ่านต่อ » อ่านต่อ »

   
   
 


E-Book มาใหม่  ดูทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ด้.....
มาตรการการดำ.....
พระราชบัญญัต.....
แผนปฏิบัติกา.....
แผนงานวิจัยด.....
แนวทางเวชปฏิ.....
แนวทางการสอบ.....
แนวทางการเฝ้.....

E-Book แนะนำ  ดูทั้งหมด
คู่มือเสริมก.....
คู่มือโรคติด.....
คู่มืออาสาสม.....
แบบฝึกหัดพัฒ.....
แนวทางการปฏิ.....
คู่มือวิชากา.....
มาตรการการดำ.....
2559 ครึ่งทา.....

หนังสือทั่วไป   ดูทั้งหมด
การใช้ SPSS .....
การตรวจวินิจ.....
คู่มือโรค......
เมื่อภูเขาน้.....
Performance .....
การพัฒนาสมรร.....
INFO GRAPHIC.....
เข็มทิศชีวิต.....

วารสาร  ดูทั้งหมด
ffff.....
bbbb.....
ดิฉัน.....
COSMOSPOLITA.....
Secret.....
สุขภาพดี.....
แพรว.....
แม่และเด็ก.....