หมวดหนังสือ
 
   
เว็บลิงค์


Top Download


  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 161
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 1,749,304
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคติดต่อโดยแมลง
สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค
แนะนำ 100 เว็บไซต์ดาวน์โหลดหนังสือฟรี ที่สำคัญคือถูกกฎหมาย
รายงานการเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์
พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อัพเดทรายวัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ่านต่อ » อ่านต่อ »

   
   
 

แนวทางการตรวจประเมินการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal [COVID-19 PLUS].

แนวทางการตรวจประเมินการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal [COVID-19 PLUS].

Accesses No.(เลขทะเบียนหนังสือ): 8041
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : -
Language (ภาษา): th
Call Number (เลขเรียกหนังสือ): QW168.5.C8 ศ813น 2563
Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ กรมควบคุมโรค.
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน): กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
Meeting Name (ชื่อรายงานการประชุม):
Title Statement (ชื่อเรื่อง)* : แนวทางการตรวจประเมินการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal [COVID-19 PLUS].
Varying Form of Title (ชื่อเรื่องเพิ่มเติม):
Title main (ชื่อหัวเรื่อง) ไวรัสโคโรนา 2019 -- บุคลากรทางการแพทย์ -- การตรวจประเมิน.
- ไวรัสโคโรนา 2019 -- บุคลากรทางการแพทย์ -- การเฝ้าระวัง.
- ไวรัสโคโรนา 2019 -- บุคลากรทางการแพทย์ -- การป้องกันและควบคุม.
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์): 1
Publication (พิมพลักษณ์): สมุทรปราการ: ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ, 2563.
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 63
Physical Description (ลักษณะทางกายภาพ): ตารางประกอบ.
Series Statement (ชื่อชุด) :
General Note (หมายเหตุทั่วไป):
Bibliography (หมายเหตุบรรณานุกรม) :
Formatted Contents Note (หมายเหตุสารบัญที่เป็นรูปแบบ) :
Keyword (คำค้น) : โควิด-19
Status (สถานะ) : -
Views (ดู) : 14
ดาวน์โหลด : 9