หมวดหนังสือ
 
   
เว็บลิงค์


Top Download


  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 18
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 796,068
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
การป้องกันโรค และภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)” ครั้งที่ 2 (การอบรมหลักสูตรการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย) วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2560 (3 วัน) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 ชั้น 10 โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี
ฐานข้อมูลวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ.2559
อุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ
ข้อมูลสถานการณ์โรคระบาด
สถานการณ์โรค/ข่าวกรอง :: Dengue hemorrhagic fever
สถานการณ์เอชไอวีและเอดส์ประเทศไทย พ.ศ.2559
อ่านต่อ » อ่านต่อ »

   
   
 

โรคไข้เลือดออก = Dengue Haemorrhagic Fever

โรคไข้เลือดออก = Dengue Haemorrhagic Fever

Accesses No.(เลขทะเบียนหนังสือ): 7196
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : -
Language (ภาษา): th
Call Number (เลขเรียกหนังสือ): WC528 ส753ร 2542
Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สุจิตรา นิมมานนิตย์
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน): สำนักงานควบคุมโรคไข้เลือดออก กรมควบคุมโรคติดต่อ
Meeting Name (ชื่อรายงานการประชุม): -
Title Statement (ชื่อเรื่อง)* : โรคไข้เลือดออก = Dengue Haemorrhagic Fever
Varying Form of Title (ชื่อเรื่องเพิ่มเติม): -
Title main (ชื่อหัวเรื่อง) ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
-
-
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์): 2
Publication (พิมพลักษณ์): กรุงงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตาแห่งประเทศไทย, 2542.
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 22
Physical Description (ลักษณะทางกายภาพ): -
Series Statement (ชื่อชุด) : -
General Note (หมายเหตุทั่วไป): -
Bibliography (หมายเหตุบรรณานุกรม) : -
Formatted Contents Note (หมายเหตุสารบัญที่เป็นรูปแบบ) : -
Keyword (คำค้น) : ไข้เลือดออก
Status (สถานะ) : -
Views (ดู) : 87
ดาวน์โหลด : 66