หมวดหนังสือ
 
   
เว็บลิงค์


Top Download


  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 47
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 810,530
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
กำหนดการเปิดรับสมัคร การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561
โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่ รุ่นที่ 5) กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช
การป้องกันโรค และภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย
สถานการณ์กาฬโรค
อุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ
ข้อมูลสถานการณ์โรคระบาด
สถานการณ์โรค/ข่าวกรอง :: Dengue hemorrhagic fever
อ่านต่อ » อ่านต่อ »

   
   
 

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Health promotion and disease prevention in community : An application of concepts and theories to practice.

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Health promotion and disease prevention in community : An application of concepts and theories to practice.

Accesses No.(เลขทะเบียนหนังสือ): 7073
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 9786162231476
Language (ภาษา): th
Call Number (เลขเรียกหนังสือ): WA525 อ634ก 2556
Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : อาภาพร เผ่าวัฒนา, สุรินธร กลัมพากร, สุนีย์ ละกำปั่น และขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ.
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน): -
Meeting Name (ชื่อรายงานการประชุม): -
Title Statement (ชื่อเรื่อง)* : การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Health promotion and disease prevention in community : An application of concepts and theories to practice.
Varying Form of Title (ชื่อเรื่องเพิ่มเติม): -
Title main (ชื่อหัวเรื่อง) การสร้างเสริมสุขภาพ
- สุขภาพ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน.
-
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์): 3
Publication (พิมพลักษณ์): นครปฐม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 250
Physical Description (ลักษณะทางกายภาพ): 19 ซ.ม.
Series Statement (ชื่อชุด) : -
General Note (หมายเหตุทั่วไป): -
Bibliography (หมายเหตุบรรณานุกรม) : -
Formatted Contents Note (หมายเหตุสารบัญที่เป็นรูปแบบ) : -
Keyword (คำค้น) : การสร้างเสริมสุขภาพ
Status (สถานะ) : -
Views (ดู) : 680