หมวดหนังสือ
 
   
เว็บลิงค์


Top Download


  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 21
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 840,253
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
กำหนดการเปิดรับสมัคร การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561
โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่ รุ่นที่ 5) กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช
การป้องกันโรค และภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย
โรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ
รายงานสถานการณ์โรคมาลาเรียรายสัปดาห์
สถานการณ์กาฬโรค
อุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ
อ่านต่อ » อ่านต่อ »

   
   
 

คู่มือเสริมการเรียนรู้และทักษะแบบบูรณาการระดับประถมศึกษา เรื่อง : โรคหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

คู่มือเสริมการเรียนรู้และทักษะแบบบูรณาการระดับประถมศึกษา เรื่อง : โรคหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

Accesses No.(เลขทะเบียนหนังสือ): 6518
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : -
Language (ภาษา): th
Call Number (เลขเรียกหนังสือ): WC800 ส169ค 2557
Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน): สำนักความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค
Meeting Name (ชื่อรายงานการประชุม): -
Title Statement (ชื่อเรื่อง)* : คู่มือเสริมการเรียนรู้และทักษะแบบบูรณาการระดับประถมศึกษา เรื่อง : โรคหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
Varying Form of Title (ชื่อเรื่องเพิ่มเติม): -
Title main (ชื่อหัวเรื่อง) ปรสิตวิทยาการแพทย์และสาธารณสุข
- โรคเกิดจากหนอนพยาธิ - - การป้องกันและควบคุม
-
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์): 1
Publication (พิมพลักษณ์): กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 44
Physical Description (ลักษณะทางกายภาพ): ภาพประกอบ
Series Statement (ชื่อชุด) : -
General Note (หมายเหตุทั่วไป): -
Bibliography (หมายเหตุบรรณานุกรม) : -
Formatted Contents Note (หมายเหตุสารบัญที่เป็นรูปแบบ) : -
Keyword (คำค้น) : โรคเกิดจากหนอนพยาธิ
Status (สถานะ) : -
Views (ดู) : 586
ดาวน์โหลด : 803