หมวดหนังสือ
 
   
เว็บลิงค์


Top Download


  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 153
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 1,749,262
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคติดต่อโดยแมลง
สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค
แนะนำ 100 เว็บไซต์ดาวน์โหลดหนังสือฟรี ที่สำคัญคือถูกกฎหมาย
รายงานการเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์
พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อัพเดทรายวัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ่านต่อ » อ่านต่อ »

   
   
 

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ของ SRRT เครือข่ายระดับตำบล 1.ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 2.การเฝ้าระวังเหตุการณ์ 3.แนวทางการดำเนินงาน 4.ระบาดวิทยา

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ของ SRRT เครือข่ายระดับตำบล 1.ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 2.การเฝ้าระวังเหตุการณ์ 3.แนวทางการดำเนินงาน 4.ระบาดวิทยา

Accesses No.(เลขทะเบียนหนังสือ): 6376
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 9786161115074
Language (ภาษา): th
Call Number (เลขเรียกหนังสือ): WA110 น625น 2555
Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : นิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์, นายอำนวย ทิพศรีราช, สุภาวิณี เรือนคง และปฐวี มาวิริยะ [คณะบรรณาธิการ]
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน): สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
Meeting Name (ชื่อรายงานการประชุม): -
Title Statement (ชื่อเรื่อง)* : แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ของ SRRT เครือข่ายระดับตำบล 1.ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 2.การเฝ้าระวังเหตุการณ์ 3.แนวทางการดำเนินงาน 4.ระบาดวิทยา
Varying Form of Title (ชื่อเรื่องเพิ่มเติม): -
Title main (ชื่อหัวเรื่อง) การป้องกันควบคุมโรค - - แนวทางการดำเนินงาน
- ระบาดวิทยา - - แนวทางการดำเนินงาน
-
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์): 1
Publication (พิมพลักษณ์): กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 180
Physical Description (ลักษณะทางกายภาพ): ภาพประกอบ
Series Statement (ชื่อชุด) : -
General Note (หมายเหตุทั่วไป): -
Bibliography (หมายเหตุบรรณานุกรม) : -
Formatted Contents Note (หมายเหตุสารบัญที่เป็นรูปแบบ) : -
Keyword (คำค้น) : โรคติดต่อ
Status (สถานะ) : -
Views (ดู) : 27
ดาวน์โหลด : 20