หมวดหนังสือ
 
   
เว็บลิงค์


Top Download


  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 71
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 1,099,999
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
ทำความรู้จัก โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์
การนำวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทย
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560 - 2579)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558
โรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ
รายงานสถานการณ์โรคมาลาเรียรายสัปดาห์
สถานการณ์กาฬโรค
อ่านต่อ » อ่านต่อ »

   
   
 

รายงานสรุปข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลดรคไม่ติดต่อระดับประเทศในการประชุม UN General Assembly High-Level Meeting on the Prevention and Control of Non Communicable Diseases.

รายงานสรุปข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลดรคไม่ติดต่อระดับประเทศในการประชุม UN General Assembly High-Level Meeting on the Prevention and Control of Non Communicable Diseases.

Accesses No.(เลขทะเบียนหนังสือ): 5753
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : -
Language (ภาษา): th
Call Number (เลขเรียกหนังสือ): WA110 ส691ร 2555
Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน): -
Meeting Name (ชื่อรายงานการประชุม): -
Title Statement (ชื่อเรื่อง)* : รายงานสรุปข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลดรคไม่ติดต่อระดับประเทศในการประชุม UN General Assembly High-Level Meeting on the Prevention and Control of Non Communicable Diseases.
Varying Form of Title (ชื่อเรื่องเพิ่มเติม): -
Title main (ชื่อหัวเรื่อง) โรคไม่ติดต่อ--รายงานการประชุม
-
-
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์): 1
Publication (พิมพลักษณ์): กรุงเทพฯ : โอ-วิทย์ (ประเทศไทย) จำกัด
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 90
Physical Description (ลักษณะทางกายภาพ): 26 ซม.
Series Statement (ชื่อชุด) : -
General Note (หมายเหตุทั่วไป): -
Bibliography (หมายเหตุบรรณานุกรม) : -
Formatted Contents Note (หมายเหตุสารบัญที่เป็นรูปแบบ) : -
Keyword (คำค้น) : โรคไม่ติดต่อ
Status (สถานะ) : -
Views (ดู) : 1032
ดาวน์โหลด : 642