หมวดหนังสือ
 
   
เว็บลิงค์


Top Download


  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 60
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 525,585
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิสประจำปี 2559
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2559
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. 2559
ฐานข้อมูลวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)
สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์
สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
อ่านต่อ » อ่านต่อ »

   
   
 

คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

Accesses No.(เลขทะเบียนหนังสือ): 5751
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 9747898306
Language (ภาษา): th
Call Number (เลขเรียกหนังสือ): QW800 ป365ค 2545
Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : ประเสริฐ ทองเจริญ [บรรณาธิการ]
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน): กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
Meeting Name (ชื่อรายงานการประชุม): -
Title Statement (ชื่อเรื่อง)* : คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
Varying Form of Title (ชื่อเรื่องเพิ่มเติม): -
Title main (ชื่อหัวเรื่อง) ภูมิคุ้มกันโรค -- คู่มือ
- วัคซีน
-
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์): ครั้งที่10
Publication (พิมพลักษณ์): [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.]
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 104
Physical Description (ลักษณะทางกายภาพ): 30 ซม.
Series Statement (ชื่อชุด) : -
General Note (หมายเหตุทั่วไป): -
Bibliography (หมายเหตุบรรณานุกรม) : -
Formatted Contents Note (หมายเหตุสารบัญที่เป็นรูปแบบ) : -
Keyword (คำค้น) : วัคซีน
Status (สถานะ) : -
Views (ดู) : 122
ดาวน์โหลด : 309