หมวดหนังสือ
 
   
เว็บลิงค์


Top Download


  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 46
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 810,500
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
กำหนดการเปิดรับสมัคร การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561
โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่ รุ่นที่ 5) กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช
การป้องกันโรค และภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย
สถานการณ์กาฬโรค
อุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ
ข้อมูลสถานการณ์โรคระบาด
สถานการณ์โรค/ข่าวกรอง :: Dengue hemorrhagic fever
อ่านต่อ » อ่านต่อ »

   
   
 

ประเมินผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สํานักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2555

ประเมินผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สํานักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2555

Accesses No.(เลขทะเบียนหนังสือ): 0
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 0
Language (ภาษา): th
Call Number (เลขเรียกหนังสือ):
Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : นางสุภาพร การย์กวินพงศ์
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน): สํานักโรคติดต่อทั่วไป
Meeting Name (ชื่อรายงานการประชุม):
Title Statement (ชื่อเรื่อง)* : ประเมินผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สํานักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2555
Varying Form of Title (ชื่อเรื่องเพิ่มเติม):
Title main (ชื่อหัวเรื่อง) ประเมินผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สํานักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2555
-
-
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์):
Publication (พิมพลักษณ์): สํานักโรคติดต่อทั่วไป
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 49
Physical Description (ลักษณะทางกายภาพ):
Series Statement (ชื่อชุด) :
General Note (หมายเหตุทั่วไป): ประเมินผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สํานักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2555
Bibliography (หมายเหตุบรรณานุกรม) : ประเมินผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สํานักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2555
Formatted Contents Note (หมายเหตุสารบัญที่เป็นรูปแบบ) : ประเมินผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สํานักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2555
Keyword (คำค้น) : ประเมิน
Status (สถานะ) :
Views (ดู) : 14
ดาวน์โหลด : 1229