หมวดหนังสือ
 
   
เว็บลิงค์


Top Download


  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 43
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 1,252,869
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
ทำความรู้จัก โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์
การนำวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทย
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560 - 2579)
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายวัน
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทย
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558
อ่านต่อ » อ่านต่อ »

   
   
 

โลหิตวิทยามาลาเรีย

โลหิตวิทยามาลาเรีย

Accesses No.(เลขทะเบียนหนังสือ): 5640
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : -
Language (ภาษา): th
Call Number (เลขเรียกหนังสือ): WH120 ว267ล 2546
Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : วรรณา ศรีสัจจารักษ์
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน): สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค.
Meeting Name (ชื่อรายงานการประชุม):
Title Statement (ชื่อเรื่อง)* : โลหิตวิทยามาลาเรีย
Varying Form of Title (ชื่อเรื่องเพิ่มเติม):
Title main (ชื่อหัวเรื่อง) โลหิตวิทยา
- เลือด -- การวินิจฉัยโรค
- มาลาเรีย
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์): -
Publication (พิมพลักษณ์): ม.ป.ท., ม.ป.พ., 2546.
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 15
Physical Description (ลักษณะทางกายภาพ): ภาพสีประกอบ, 21 ซ.ม.
Series Statement (ชื่อชุด) :
General Note (หมายเหตุทั่วไป):
Bibliography (หมายเหตุบรรณานุกรม) :
Formatted Contents Note (หมายเหตุสารบัญที่เป็นรูปแบบ) : ความหมาย ลักษณะทั่วไปและหน้าที่ของเม็ดเลือดแดง--ส่วนประกอบของเลือด สักษณะของเม็ดเลือดแดง--เม็ดเลือดขาว--เกร็ดเลือด--กลไกการแข็งตัวของเลือด--คำศัพท์เกี่ยวกับเลือด
Keyword (คำค้น) : มาลาเรีย
Status (สถานะ) : ห้องสมุดกรมควบคุมโรค ชั้น 2
Views (ดู) : 673
ดาวน์โหลด : 1416