หมวดหนังสือ
 
   
เว็บลิงค์


Top Download


  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 22
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 1,064,570
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
ทำความรู้จัก โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์
การนำวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทย
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560 - 2579)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558
โรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ
รายงานสถานการณ์โรคมาลาเรียรายสัปดาห์
สถานการณ์กาฬโรค
อ่านต่อ » อ่านต่อ »

   
   
 

คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมไข้มาลาเรียน พ.ศ. 2546.

คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมไข้มาลาเรียน พ.ศ. 2546.

Accesses No.(เลขทะเบียนหนังสือ): 5631
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 974-297-192-7
Language (ภาษา): th
Call Number (เลขเรียกหนังสือ): WC765 ส282ค 2546
Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : นายแพทย์สมศักดิ์ ปรลักษณ์วงศ์...[และคนอื่นๆ]
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน): กลุ่มมาลาเรีย สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค.
Meeting Name (ชื่อรายงานการประชุม):
Title Statement (ชื่อเรื่อง)* : คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมไข้มาลาเรียน พ.ศ. 2546.
Varying Form of Title (ชื่อเรื่องเพิ่มเติม):
Title main (ชื่อหัวเรื่อง) มาลาเรีย -- การป้องกันและควบคุม
- โรคติดเชื้อ
-
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์): 1
Publication (พิมพลักษณ์): กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2546
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 50
Physical Description (ลักษณะทางกายภาพ): 18 ซ.ม.
Series Statement (ชื่อชุด) :
General Note (หมายเหตุทั่วไป):
Bibliography (หมายเหตุบรรณานุกรม) :
Formatted Contents Note (หมายเหตุสารบัญที่เป็นรูปแบบ) : การแบ่งท้องที่ปฏิบัติงาน--การปฏิบัติงานควบคุมไข้มาลาเรียแยกรายท้องที่--หลักเกณฑ์รายละเอียดในการดำเนินงานควบคุมไข้มาลาเรีย
Keyword (คำค้น) : มาลาเรีย,โรคติดเชื้อ
Status (สถานะ) : ห้องสมุดกรมควบคุมโรค ชั้น 2
Views (ดู) : 38
ดาวน์โหลด : 1086