หมวดหนังสือ
 
   
Top Download
  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 1
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 137,797
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

   
   
 

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนัำกงานเขตและคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 1 -12
โครงการจัดการอบรมการฉีดพ่นสารเคมี เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง
ตลาาดนัดความรู้ การจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management)
20 August 2014 - World Mosquito Day
อ่านต่อ » อ่านต่อ »


E-Book มาใหม่  ดูทั้งหมด
สรุปผลการดำเ.....
การปฏิบัติงา.....
คณะปฏิบัติงา.....
การบริหารจัด.....
แนวทางการสร้.....
แนวทางการสร้.....
การตรวจทางห้.....
การดูแลสุขภา.....

E-Book แนะนำ  ดูทั้งหมด
Health Start.....
แนวทางเวชปฏิ.....
คู่มือการตรว.....
คู่มือการเก็.....
ประเมินผลการ.....
การศึกษาเรื่.....
มาตรฐานการดำ.....
แนวทางเวชปฏิ.....

หนังสือทั่วไป   ดูทั้งหมด
หลักการบริหา.....
ออทิสซึม : ก.....
Tropical and.....
ระบบค่าตอบแท.....
ธาลัสซีเมียแ.....
ตำราระบาดวิท.....
การจัดการและ.....
การพัฒนาบุคค.....