หมวดหนังสือ
 
   
Top Download
  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 2
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 142,876
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

   
   
 

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนัำกงานเขตและคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 1 -12
โครงการจัดการอบรมการฉีดพ่นสารเคมี เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง
คณะแพทย์ในสหรัฐฯ วิตกหนัก หวั่น เกิด‘ฝันร้าย’ เชื้อไวรัส อีโบลา อาจกลายพันธุ์ จนสามารถติดต่อผ่านทางระบบทางเดินหายใจ
ตลาาดนัดความรู้ การจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management)
20 August 2014 - World Mosquito Day
อ่านต่อ » อ่านต่อ »


E-Book มาใหม่  ดูทั้งหมด
โครงการถุงยา.....
คู่มืออบรมบุ.....
คู่มืออาสาสม.....
คู่มือแสดงคุ.....
คู่มือ วิทยา.....
คู่มือและเคร.....
คู่มือการให้.....
คู่มือการสร้.....

E-Book แนะนำ  ดูทั้งหมด
Health Start.....
แนวทางเวชปฏิ.....
คู่มือการเก็.....
คู่มือการตรว.....
ประเมินผลการ.....
การศึกษาเรื่.....
มาตรฐานการดำ.....
แนวทางเวชปฏิ.....

หนังสือทั่วไป   ดูทั้งหมด
หลักการบริหา.....
ออทิสซึม : ก.....
Tropical and.....
ระบบค่าตอบแท.....
ธาลัสซีเมียแ.....
ตำราระบาดวิท.....
การจัดการและ.....
การพัฒนาบุคค.....