หมวดหนังสือ
 
   
เว็บลิงค์


Top Download


  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 6
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 167,434
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

   
   
 

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
รายชื่อหนังสือและวารสารประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
รายชื่อหนังสือและวารสารประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗
อีโบลา ลามเกินหมื่น
`โรคมาร์บวร์ก`อันตรายกว่าอีโบลา
สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่
สถานการณ์ไข้เลือดออก
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ระบาดวิทยา
อ่านต่อ » อ่านต่อ »


E-Book มาใหม่  ดูทั้งหมด
การสัมมนาระด.....
การสัมมนาระด.....
การสัมนาระดั.....
การสัมนาระดั.....
การศึกษาแนวท.....
การศึกษา วิเ.....
การวินิจฉัยโ.....
การพัฒนาบริก.....

E-Book แนะนำ  ดูทั้งหมด
แนวทางการปฏิ.....
แนวทางเวชปฏิ.....
คู่มือการตรว.....
การศึกษาเรื่.....
คู่มือการเก็.....
ประเมินผลการ.....
แนวทางเวชปฏิ.....
มาตรฐานการดำ.....

หนังสือทั่วไป   ดูทั้งหมด
หลักการบริหา.....
ออทิสซึม : ก.....
Tropical and.....
ระบบค่าตอบแท.....
ธาลัสซีเมียแ.....
ตำราระบาดวิท.....
การจัดการและ.....
การพัฒนาบุคค.....

วารสาร  ดูทั้งหมด
การส่งเสริมส.....
Chiang Mai J.....
กรมการแพทย์ .....
หมอชาวบ้าน.....
แพทยสารทหารอ.....
journal of h.....