หมวดหนังสือ
 
   
เว็บลิงค์


Top Download


  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 46
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 437,494
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
โรคไข้ซิกา (Zika virus disease)
สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี 2559
โครงการอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพทีมบุคลากร สำนักโรคติดต่อทั่วไป วันที่ 21-22 กันยายน 2558
สคร.2 ห่วงใย “ผู้ใหญ่” เป็นไข้เลือดออกแล้วรุนแรงกว่าเด็ก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำวัน
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์
อ่านต่อ » อ่านต่อ »

   
   
 


E-Book มาใหม่  ดูทั้งหมด
คู่มือบูรณาก.....
ชุดเล่าเรื่อ.....
รายงานผลการป.....
ศึกษาความรู้.....
การประเมินผล.....
การประเมินแน.....
แผนแม่บทเทคโ.....
รายงานถอดบทเ.....

E-Book แนะนำ  ดูทั้งหมด
สื่อความรู้ป.....
คู่มือเสริมก.....
มาตรฐานการดำ.....
ประเมินผลการ.....
คู่มือปฏิบัต.....
การศึกษาเรื่.....
แบบเรียนด้วย.....
แนวทางเวชปฏิ.....

หนังสือทั่วไป   ดูทั้งหมด
ทศวรรษศูนย์ว.....
เกณฑ์การวินิ.....
สุราไม่ใช่สิ.....
อาเซียน กระเ.....
พระราชบัญญัต.....
สาระสู่การเป.....
คน : ผู้ขับเ.....
ใช้อีเมลทำกา.....

วารสาร  ดูทั้งหมด
ดิฉัน.....
COSMOSPOLITA.....
Secret.....
สุขภาพดี.....
แพรว.....
แม่และเด็ก.....
Hello.....
อนุสาร อสท......