หมวดหนังสือ
 
   
เว็บลิงค์


Top Download


  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 60
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 525,584
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิสประจำปี 2559
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2559
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. 2559
ฐานข้อมูลวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)
สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์
สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
อ่านต่อ » อ่านต่อ »

   
   
 


E-Book มาใหม่  ดูทั้งหมด
คู่มือบูรณาก.....
ชุดเล่าเรื่อ.....
รายงานผลการป.....
ศึกษาความรู้.....
การประเมินผล.....
การประเมินแน.....
แผนแม่บทเทคโ.....
รายงานถอดบทเ.....

E-Book แนะนำ  ดูทั้งหมด
คู่มือปฏิบัต.....
ประเมินผลการ.....
แบบเรียนด้วย.....
แนวทางป้องกั.....
แนวทางเวชปฏิ.....
รายงานผลการป.....
การประเมินผล.....
ชุดเล่าเรื่อ.....

หนังสือทั่วไป   ดูทั้งหมด
รายงานวิจัยเ.....
ระบบการจ่ายค.....
ภาวะผู้นำแบบ.....
จุดจำหน่ายแล.....
การจัดบริการ.....
เกณฑ์การวินิ.....
สุดยอด 50 เค.....
คู่มือกฎหมาย.....

วารสาร  ดูทั้งหมด
ดิฉัน.....
COSMOSPOLITA.....
Secret.....
สุขภาพดี.....
แพรว.....
แม่และเด็ก.....
Hello.....
อนุสาร อสท......